Treningsoppmøte 2011

Totalt antall treninger: 30 stk.

Her følger en oversikt over hvilke spillere som møtte på treninger i 2011. 
De er rangert etter antall treninger totalt.

Samtlige treninger var åpne, så det var ofte prøvespillere og gamle helter på besøk. Disse er forsøkt inkludert i statistikken.

  

Spiller
    SUM
Mathias Falch
22
Andreas Kjelstrup
21
Marius Andersson
18
Lars Gjesvik
18
André Stangebye
17
Vegard Brekk
17
Magnus Olsen
16
Martin Kloster
14
Magnus Jahrmann
14
Ole-Vidar Jensen
13
Christian Eidsmo
12
Anders Frogner
11
Pål Schjerven
11
Johannes Blåsternes
11
Thomas Kjeldsberg
11
Jonas Svegaarden
10
Rune Østerhus
9
Martin Nistad
9
Brage Rist
9
Marius Fuglum
8
Peder Nævestad
8
Jostein Eidem
8
Mattis Lund
7
Didrik Skjelland
7
Andreas Alstad
7
Fredrik Runar
6
Greger Svenn
6
Mirza Jakupovic
6
Pelle Bamle
6
Ulrik Børresen
6

Bernt Foss

5
Tom Johnsen
5
Bendik Aunan
5
Christian Poppe
4
Olav Bengtson
4
Hans Petter Tvedt
4
Marius Høgevold
4
Michael Cook
4
Eirik Tarberg
3
Oscar Karlsrud
3
Andreas Lindberg(Sv)
3
Olav Olseng
3
Andreas Schwencke
3
Ketil Blom
3
Espen Schjerven
2
Christian Andersson
2
Erik Nordby
2
Carsten Ekholt
2
Christian Knutsen
2
Andreas Lausund
2
Aleksander Omtvedt
2
Kjetil Kihlgren
2
Henrik Janson
2
Kjetil Hagen
2
Christer Bohlin
2
Eric Breit
2
Espen Bengtson
1
Sondre Winnæss
1
Ola Nilsson (Sv)
1
Joachim Lund
1
Jo Valseth
1
Ole Olesen
1
Jacob Nordby
1
Nasrat Sahag
1
Anders Hansson
1
Ola Jansen
1
Andreas Kenny
1
Alexander Tønder
1
Even Wetten
1
Andreas Løvstad
1
Andreas Meier
1
Anders B. Pedersen
1
Eivind Hopland
1
Vegard Enggrav
1
Oskar Pilhjerta
1
Kristoffer Kolnes
1
Christian Torp
1
Helge Nygaard
1
Thomas Arnulf
1
Magnus Buer
1
Stian Johannessen
1
Aksel Siem
1
Anders Torper
1
Nicholas Loo
1