Råtassen

  

SERIE OG CUP:
  Gule kort:
   Johan Dolve 3
   Jon Edmunn Sæter 2
   Halvor Sæter 1
   Erlend Rognes 1
   Leiv Jørgen Bakkerud 1
   Magnus Olsen 1
   Didrik Aamnes 1

  Røde kort:
   Ingen.

TRENINGS- OG INTERNKAMPER:
  Gule kort:
   Truls Nilsen 1
   Halvor Sæter 1
   Marius Veiby 1
   Lars Gjesvik 1
   Didrik Skjelland 1
   Greger Svenn 1
   Johan Dolve 1

  Røde kort:
   Ingen.