Treningsoppmøte 2010

Totalt antall treninger: 37 stk.

Her følger en oversikt over hvilke spillere som møtte på treninger i 2010. 
De er rangert etter antall treninger totalt.

Samtlige treninger var åpne, så det var ofte prøvespillere og gamle helter på besøk. Disse er forsøkt inkludert i statistikken.
Enkelte B-lagsspillere (merket med *) er forsøkt inkludert i statistikken, men deres oppmøte er ikke fullstendig.

 

 
SUM
Marius Andersson
32
Carsten Ekholt
30
Mathias Falch
26
Andreas Kjelstrup
25
Christian Poppe
16
Pål Schjerven
14*
Tommy Johansen
12
Anders Frogner
11*
Amund Rognmo
9
Vegard Enggrav
9
Erik Nordby
9
Bernt Foss
9
Rune Østerhus
7
Håkon Bånerud
7
Johannes Blåsternes
7
Eirik Tarberg
6
Andreas Lausund
5
Mats Walschaerts
4
Aleksander Omtvedt
4
Peder Nævestad
4
Thomas Arnulf
4
Andreas Schwencke
4
Espen Liljeblad
3
Andreas Løvstad
3
Magnus Olsen
3
Adrian Aamnes
3
Gaute Glomlien
2
Ole Olesen
1
Ola Jansen
1
Espen Schjerven
1
Leiv J. Bakkerud
1
Fredrik Løland
1*
Ola Gilen
0
Christer Bohlin
0
Eirik Garnås
0
Joachim Lund
0